Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA ; sus inj 1x0,5 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA ; sus inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA ; sus inj 100x0,5 ml (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA V NAPLNENEJ INJEKčNEJ ; sus inj 50x0,5 ml ( napl.inj.striek.) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA V NAPLNENEJ INJEKčNEJ ; sus inj 1x0,5 ml (1 napl.inj.striek.+ 2 ihly) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA V NAPLNENEJ INJEKčNEJ ; sus inj 10x0,5 ml (10 napl.inj.striek. + 10 ihiel) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA V NAPLNENEJ INJEKčNEJ ; sus inj 1x0,5 ml (1 napl.inj.striek. + 1 ihla) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA V NAPLNENEJ INJEKčNEJ ; sus inj 10x0,5 ml (napl.inj.striek.) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA V NAPLNENEJ INJEKčNEJ ; sus inj 1x0,5 ml (napl.inj.striek.) náhrada liek na predpis 
  SYNFLORIX INJEKčNá SUSPENZIA VO VIACDáVKOVOM OBALE ; sus inj 100x1,0 ml ( (liek.inj.skl.viacdávk.) náhrada liek na predpis