Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  SIKLOS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  SIKLOS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  SIKLOS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  SIKLOS 1000 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x1000 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek