Počet liekov na 4 je 0 (t.j. 0 strán).
Názov lieku; balenie