Počet liekov na 7 je 0 (t.j. 0 strán).
Názov lieku; balenie