Počet nájdených zariadení 30 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10165x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10188x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2118x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
4.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4498x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  ORTOTECH, SPOL. S R.O. (569x) Námestie L. Svobodu 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
6.  CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY SPOL. S R.O. (555x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
7.  MUDR. ALKHOURI IHSAN (654x) Krížna ulica 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
8.  DETEKT S.R.O. (487x) Na Karlove 5  974 01   BANSKá BYSTRICA 
9.  ORTOPéDIA & ORTOPEDICKá PROTETIKA S.R.O. (478x) Vojvodská 4  040 01   KOšICE 
10.  ADIMED, S.R.O. (494x) Palkovičova 15  821 08   BRATISLAVA 
11.  NáRODNé REHABILITAčNé CENTRUM (492x) Sládkovičova 1  962 37   KOVáčOVá 
12.  MUDR. IGOR BLAŠKO (258x) Bojnická 10  823 65   BRATISLAVA 2 
13.  ING. MARIáN HREBEňáR - KURY - SLOVAKIA (250x) Mesačná 2  821 02   BRATISLAVA 
14.  OTO BENDÍK - PRO BEN POPRAD (273x) FRANCISCIHO 3288  058 01   POPRAD 
15.  JANA HáZYOVá - REVITAL (270x) Hviezdoslavova 2  050 01   REVúCA 
16.  ORTO-PROTETIKA, S.R.O. (235x) Ruppeldtova 10  036 01   MARTIN 
17.  PROTECH PLUS, SPOL. S R.O. (248x) MEDZIMLYNIE 7  940 01   NOVÉ ZÁMKY 
18.  VLADIMíR PONčáK - PROTEPON (272x) ŠOLTÉSOVEJ 4  080 01   PREŠOV 
19.  PRO - TECH SK, S.R.O. (223x) Kysucká cesta 3  010 01   ŽILINA 
20.  JAROSLAV ŠEFČÍK- ŠEFPROT (270x) RECA 289  925 26   RECA 
21.  NEOPROT SPOL. S R.O. (259x) ZÁHRADNÍCKA 42  821 08   BRATISLAVA 2 
22.  SLOVPROT SPOL. S R.O. (259x) Súhvezdná 44  821 02   BRATISLAVA 
23.  PROTOVIK, S.R.O. (277x) HUCÍN č. 126  049 13   HUCÍN 
24.  ORTOKOMPLET SPOL. S R.O. (232x) NsP Jánskeho 1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
25.  MEDICPRO SPOL. S R.O. (252x) ZOLTÁNA FÁBRYHO 20  079 01   VEĽKÉ KAPUŠANY 
26.  MARKONT-N, S.R.O. (251x) Štítnická 9  048 01   ROžňAVA 
27.  EDAS - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (228x) HOLLÉHO 9  927 05   ŠAĽA 
28.  ING. ĽUDOVíT FIALKA ORTO-MEDICA (221x) SEŇA 145  044 58   SEŇA 
29.  PROCORP, SPOL. S R.O. (249x) Puškinova 8  040 01   KOšICE 
30.  PROTETIKA, A.S. (716x) BOJNÍCKA 10  823 65   BRATISLAVA