Počet nájdených zariadení 8 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (9732x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10348x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10468x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
4.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (10618x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
5.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7657x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
6.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4429x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
7.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6289x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
8.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4498x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA