Počet nájdených zariadení 39 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (8947x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (9312x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (9967x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9009x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (9397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10006x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (10289x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7107x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (7717x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5328x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (5994x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (6698x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
13.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7428x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
14.  FORLIFE N.O. (5253x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6096x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
16.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7372x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
17.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (5848x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (3920x) SNP 19  934 01   LEVICE 
19.  NSP ILAVA, N.O. (3355x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
20.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3182x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
21.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (6629x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
22.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4340x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
23.  JAAT STYLE, S.R.O. (729x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
24.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4282x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
25.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6051x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
26.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4377x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
27.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2030x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
28.  MUDR. KOVALOVÁ MÁRIA (589x) Muránska 21  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
29.  MUDR. RUMANOVÁ JARMILA (315x) Komenského 25  984 01   LUčENEC 
30.  LES ENFANTS, S.R.O. (636x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
31.  MED-OLIVAN, SPOL. S R. O. (561x) Karpatská 804/9  089 01   SVIDNíK 
32.  MUDR.ČIERNA, S.R.O. (597x) Kuzmányho nábr.28  960 01   ZVOLEN 
33.  KM MANAGEMENT S.R.O (845x) Špitálska 6  949 01   NITRA 
34.  MUDR. NEMCSICSOVÁ DAGMAR (281x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
35.  GASTOL S.R.O. (141x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
36.  GASTREN, SPOL. S R.O. (130x) Trieda SNP 1  040 11   KOšICE 
37.  GASTROPED S.R.O. (128x) Srbská 1  040 01   KOšICE 
38.  MUDR. EVA KOVÁCSOVÁ (142x) Slovenská ul.č.11  940 01   NOVé ZáMKY 
39.  ENUPOL, S.R.O. (133x) Orgovánová 6  940 01   NOVé ZáMKY