Počet nájdených zariadení 7 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9333x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10186x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5039x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8521x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
5.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4340x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
6.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1554x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3 
7.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2264x) Brusno  976 62   BRUSNO