Počet nájdených zariadení 14 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8244x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (9312x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (5985x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9009x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (9397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7107x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (7717x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (9814x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7428x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
10.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4024x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
11.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (7628x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8172x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (3784x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
14.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4282x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE