Počet nájdených zariadení 4 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (9725x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10186x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8521x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (6678x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA