Počet nájdených zariadení 5 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (9397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
2.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (6629x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
3.  LUMOTER, S.R.O. (791x) Fraňa Kráľa č. 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
4.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1570x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
5.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6051x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA