Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8597x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  VNSP LUčENEC,N.O. (6490x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
3.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7382x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (7993x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
5.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7656x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
6.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6070x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
7.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (6899x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
8.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4429x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
9.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6289x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
10.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4498x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
11.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1196x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
12.  EUROMED, S.R.O. (2017x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
13.  MUDR. SVRČKOVÁ PAULÍNA (411x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
14.  MUDR. STRNADOVÁ ZUZANA (494x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
15.  MUDR. HILDA KONEčNá, ODBORNá LEKáRKA (453x) Sládkovičova 1  982 01   TORNAľA 
16.  „ OKO PLUS S.R.O." (440x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA