Počet nájdených zariadení 14 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8229x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8244x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (9312x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7107x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
5.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7428x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6096x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
7.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (7628x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
8.  PRO VITAE N. O. (5910x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
9.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8266x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3754x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
11.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7357x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
12.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (6442x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
13.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (5814x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
14.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (3819x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA