Počet nájdených zariadení 5 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10365x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10206x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10492x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
4.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (9770x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
5.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (10646x) Kollárova 2  036 01   MARTIN