Zdravotné zariadenie
  • KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR DRUŽBA (412x)
  • Bardejovské Kúpele
  • 086 31 Bardejovské Kúpele
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia