Zdravotné zariadenie
  • MUDR. EVA HUDECOVá MEGI (431x)
  • Sokolovská 2
  • 974 05 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo