Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ZOJA LYSáKOVá (401x)
  • Poštová 59
  • 900 27 Bernolákovo
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo