Zdravotné zariadenie
  • MUDR. VALENT PAVOL (335x)
  • Radvanská 26
  • 974 05 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo