Zdravotné zariadenie
  • MUDR. KOLLÁROVÁ GABRIELA (328x)
  • Rudohorská 27
  • 974 11 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo