Zdravotné zariadenie
  • DOC. MUDR. MECHÍR JÁN CSC. (548x)
  • Plzenská 5
  • 040 11 Košice
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo