Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ŠUSTÁKOVÁ DANIELA (360x)
  • ČSA 26
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo